Pritet nënshkrimi i disa marrëveshjeve midis Kosovës e Shqipërisë

Në kuadër të mbledhjes ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë do të nënshkruhet edhe disa marrëveshje në fushën e kulturës.


Miratimin e Qeverisë kanë marrë kalendari i përbashkët vjetor ndërmjet Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës dhe Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë.

Gjithashtu pritet që të nënshkruhet një marrëveshje në fushën e filmit dhe një memorandum bashkëpunimi.

Qeveria ka miratuar draftin e memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Kosovës dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë së Shqipërisë për platformën e përbashkët digjitale të arsimit para universitar, raporton EO.

Në mbledhjen e ekzekutivit kosovar është miratuar edhe drafti i memorandumit të bashkëpunimit për krijimin e korridorit digjital 5G dhe lehtësimit të lëvizjes në të ardhmen ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit të Kosovës dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë.

Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të arrihet marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës dhe asaj të Republikës së Shqipërisë në përballje me Covid-19.