Komuna e Shpend Ahmetit nga nesër vret minjtë në qytet

Nesër fillon procesi i eliminimit të brejtësve apo deratizimit vjeshtor i rrjetit të kanalizimit, bodrumeve dhe garazheve publike nëpër lagjet e Prishtinës.


Ky proces ka për qëllim ruajtjen e shëndetit publik përmes zvogëlimit dhe mbajtjes nën kontroll të numrit të brejtësve që qarkullojnë nëpër rrjetin e kanalizimit e që mund të paraqesin kërcënim për shëndetin publik të qytetarëve.

Komuna e Prishtinës thotë se bashkëpunimi i qytetarëve në këtë aktivitet është shumë i rëndësishëm, prandaj ata lusin qytetarët që t’i përkrahin në mënyrë që ky aktivitet të realizohet me sukses.

Kërkohet nga qytetarët që t’i hapin dyert e podrumeve dhe garazheve në mënyrë që të sigurohet qasje e lehtë në këto hapësira, derisa monitorimi i këtij procesi do të jetë i vazhdueshëm.