Nëse ke këto tipare fizike je super intelegjent

Të gjithë kemi dëgjuar për stereotipin: kush mban syze është inteligjent. Sipas një studimi nga Universiteti i Edinburgh- ut mund të ketë një të vërtetë në gjithë këtë.


Bazuar te sttudimi, ekzistojnë disa tipare specifike që reflektojnë inteligjencë te një individ i caktuar. Më poshtë do të mund të gjeni disa karakteristika të tjera trupore që (jo domosdoshmërisht) lidhen me Inteligjencën:

Njerëzit e gjatë konsiderohen si tepër të mençur për vetë faktin se centimetrat u sigurojnë status, mundësi udhëheqjeje dhe më shumë akses dhe qasje ndaj dijes dhe informacionit.

Më pas, personat në fjalë ua kalojnë statusin dhe gjatësinë fëmijëve të tyre.

Kështu individët e gjatë kanë punë më të mira, gjë që i lejon pasardhësit e tyre të edukohen si duhet, të cilës me shumë gjasë do të trashëgojnë gjatësinë e prindërve duke vazhduar dhe vazhduar ciklin në fjalë.